Dziś jest
DORADO Sp. z o. o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000168064
Kapitał zakładowy: 50 000,00 złDORADO Sp. z o. o. jest podmiotem gospodarczym wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000168064, ze 100% kapitałem polskim.

Firma działa na rynku od 1990 roku. Nasi pracownicy posiadają licencje oraz długoletnie doświadczenie zawodowe. Prowadzimy księgowość, świadcząc jednocześnie usługi doradcze firmom o różnych profilach działania, formach prawnych i różnych strukturach kapitałowych. Nasze usługi są zawsze dostosowywane do potrzeb naszych Klientów i świadczone w sposób efektywny, zapewniający naszym Klientom maksymalne korzyści z otrzymanego serwisu, a nam dający satysfakcję z ich zadowolenia i dobrze wykonanej pracy.

Podjęcie z nami współpracy umocni Państwa pozycję na rynku, a w przypadku rozpoczynającej się działalności pozwoli na mocny start.

Jesteśmy zorientowani na zaspokajanie takich Państwa potrzeb, jak:
obniżanie kosztów funkcjonowania administracji
podejmowanie decyzji opartych na rachunku ekonomicznym
scedowanie na wyspecjalizowaną firmę odpowiedzialności za rzetelne prowadzenie ksiąg
otrzymywanie na czas niezbędnych informacji wspierających zarządzanie
oszczędności czasu i nerwów w kontaktach z urzędami
dążenie do optymalizacji wyniku finansowego


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
projekt i wykonanie: ADF Studio © 2004