Dziś jest
DORADO Sp. z o. o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000168064
Kapitał zakładowy: 50 000,00 złCzerwony punkt na mapie to miejsce naszej siedziby - ul. Szpitalna 5 lok. 15Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszej działalności
prosimy o kontakt telefoniczny, pocztą e-mail lub osobisty w siedzibie biura.


projekt i wykonanie: ADF Studio © 2004