Dziś jest
DORADO Sp. z o. o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000168064
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
 

Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową dla podmiotów o różnym profilu działalności. Naszymi Klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany, jak też duże spółki prawa handlowego.

Długoletnie doświadczenie i zdobyta wiedza potwierdzona licencją Ministra Finansów (nr 4261/97) oraz licencją doradcy podatkowego (nr wpisu 06766) składają się na to, że świadczone przez nas usługi są najwyższej jakości. Zatrudniamy fachową i wykształconą kadrę, która wykorzystuje w swojej pracy programy komputerowe autorstwa naszej firmy. Dzięki temu możliwe jest zaprojektowanie i wdrożenie takiej formy raportów, która będzie odpowiadała indywidualnym potrzebom Klientów oraz wymogom obowiązującego prawa.

Biuro Rachunkowe jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w PZU S.A.
Zapewniamy naszym Klientom doradztwo i reprezentację przed urzędami.

Współpracujące z nami firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży pośrednictwa kredytowego, czy biegli rewidenci poszerzają spektrum świadczonych przez nas usług.

Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność przekazywanych informacji na każdym etapie współpracy.


Oferujemy usługi w zakresie:

pełnej księgowości

prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów

zryczałtowanego podatku dochodowego

ewidencji i rozliczeń VAT

ewidencji kadrowej i rachuby płac

ZUS – pełna obsługa (w tym przekaz elektroniczny)

rozliczania zeznań PIT

sporządzania sprawozdań finansowych

kontaktów z Urzędem Skarbowym i ZUS-em

doradztwa podatkowego

opracowywania zakładowego planu kont

wypełniania wniosków kredytowych

wyprowadzania zaległości

   
Nasze Biuro nie stosuje sztywnego cennika. Wysokość opłaty miesięcznej ustalana jest z każdym Klientem indywidualnie w zależności od nakładu pracy na obsługę firmy. Największy wpływ na cenę ma ilość dokumentów księgowych, liczba zatrudnionych osób i rodzaj prowadzonej działalności oraz usługi dodatkowe.
projekt i wykonanie: ADF Studio © 2004